معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی قم

  • 1400/09/25 - 17:49
  • 267
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
اینترنت رایگان

کلیه اعضا کتابخانه می توانند از اینترنت رایگان دانشگاه در فضای کتابخانه بهره برند

با فعال سازی wifi در طبقه آموزش مرکز، اعضای محترم کتابخانه میتوانند به اینترنت دسترسی داشته باشند

کلیه اعضا کتابخانه می توانند از اینترنت رایگان دانشگاه در فضای کتابخانه بهره برند

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 35875